Fotograf Tom Haga

Fotograf Tom Haga har kompetanse på mange områder. Her har vi hatt gleden av å designe hans portfolio på nett.