Integrasjoner

Integrasjoner refererer til å koble nettsiden din til andre tjenester eller verktøy, slik at dataene deres kan brukes sammen for å forbedre funksjonaliteten eller automatisere prosesser

Unike løsninger for unike problemer

Istedenfor å liste opp en lang liste funksjoner som kanskje eller kanskje ikke passer din bedrift, presiserer vi heller at ingen er like.

Sammen kan vi

  1. kartlegge,
  2. utføre og
  3. drifte

både enkle og omfattende løsninger.

Kontakt oss for en prat

Unike løsninger

Begrepene brukt på denne siden beskriver omfattende tema.
Nedenfor finner du en oppsummering.
Spør oss for detaljer.

Hva er en API?

En API er et programmeringsgrensesnitt som tillater at deler av programvaren som er ansvarlig for API'en kan aktiveres fra andre programmer.

Eksempel
Se for deg at din programvare behandler data representert i norsk valuta, men at du trenger å konvertere til euro. I så tilfelle kan vi benytte en av mange API'er levert av større banker for å hente ut data om dagens kurs og dermed gi en nøyaktig konvertering av NOK til EUR.

API-utvikling

En API kan være både enkle og omfattende, og kan kan benyttes som i eksempelet ovenfor eller i tilfeller hvor det motsatte er relevant.

Eksempel
Dine leverandører er avhengige av data fra din programvare. Vi kan bygge en API som lar dine leverandører hente relevant informasjon fra ditt system når de trenger det.

Hva er en integrasjon?

Her snakker vi om å få to eller flere systemer til å snakke sammen.

Eksempel
Se for deg at du bruker et CRM (customer relationship management). Dette systemet bruker du for å holde styr på kunderelasjonene dine, tilbudene du sender ut og en rekke andre oppgaver.

Ved sømløst å integrere dette systemet med nettsiden din, kan nettsiden og CRM'et snakke sammen slik at du slipper å oppdatere to systemer.

Dette kan lette arbeidet ditt eksempelvis ved at henvendelser via nettsiden automatisk lagres som kundekort i CRM'et ditt.

Hva er headless?

Nettsider fungerer tradisjonelt via en bakside (administrasjon av innhold) som kommuniserer med en forside (det besøkende ser).

Eksempel
I et headless scenario kan man kvitte seg med baksiden, og istedet hente informasjon fra en eller flere API. API'en blir en bro mellom nettsiden og innholdet. API'en trenger ikke engang leve på samme server som nettsiden.

Dette, spesielt i mer omfattende applikasjoner, åpner for større frihet ved flyt av data fordi man gjennom flere ulike API'er, ofte fra flere forskjellige systemer, kan hente den informasjonen man trenger og presentere den slik man ønsker på nettsiden eller i en app e.l.

En headless løsning er svært fleksibel og ofte godt ytelsesoptimalisert.

Kontakt oss for en uforpliktende prat.

Kontakt oss