SKA Invest AS

SKA Invest AS er et industrielt investeringsselskap med eierinteresser innen aluminiumindustrien, industrieiendom, samt innen kapitalforvaltning, tidligfaseinvesteringer og rådgivning.

Besøk SKA Invest AS

Ska invest 1
Ska invest 5
Ska invest 2
Ska invest 3
Ska invest 4