Sikre data for alle våre kunder: vår seriøse tilnærming til sikkerhetskopiering

Sikkerhetskopiering er en viktig del av å beskytte dataene dine mot tap eller skade. Det finnes flere metoder for å sikkerhetskopiere data, men å bruke både on-site og off-site backup er en av de beste praksisene for å sikre at dataene dine er trygge.

On-site backup er en metode der sikkerhetskopiene lagres på samme sted som originaldataene. Dette kan være på en ekstern harddisk eller et annet lokalt lagringsmedium. Fordelen med on-site backup er at det er enkelt å få tilgang til sikkerhetskopiene dine hvis du trenger å gjenopprette dataene. Ulempen er at hvis det skulle skje en ulykke på stedet, som en brann eller et vannlekkasje, kan både originaldataene og sikkerhetskopiene bli ødelagt.

Off-site backup er en metode der sikkerhetskopiene lagres på et annet sted enn der originaldataene befinner seg. Dette kan være i skyen eller på en annen fysisk plassering. Fordelen med off-site backup er at hvis det skulle skje en ulykke på stedet der originaldataene befinner seg, vil sikkerhetskopiene fortsatt være trygge. Ulempen er at det kan ta lenger tid å gjenopprette dataene, og at det kan være mer kostbart å lagre sikkerhetskopiene på et annet sted.

En av de beste praksisene for sikkerhetskopiering er å bruke både on-site og off-site backup. På denne måten kan du være sikker på at dataene dine er trygge, uavhengig av hva som skulle skje. Det anbefales også å teste gjenopprettingen av sikkerhetskopiene regelmessig for å sikre at de fungerer som de skal.

Hos Mandarin Design tar vi alltid backup begge steder; både on-site og off-site. En viktig del av å sikre dataene dine er å teste at sikkerhetskopiene fungerer som de skal. Derfor tester vi alle sikkerhetskopiene våre en gang i uken for å sikre at de er i orden og at de kan gjenopprettes hvis det skulle bli nødvendig. Dette gir oss og våre kunder den tryggheten som kreves, og sikrer at vi kan hjelpe til med å gjenopprette dataene så raskt som mulig hvis uhellet skulle være ute.

Det er også viktig å ha en plan for hva som skal gjøres hvis det skulle skje en ulykke eller et datatap. Dette kan inkludere å ha en kontaktliste med de viktigste ansatte og etablerte prosedyrer for å gjenopprette dataene så raskt som mulig.

Det er også viktig å kryptere dataene dine og å ha et passordbeskyttet for å hindre uautorisert tilgang til sikkerhetskopiene dine.

Det anbefales å ta sikkerhetskopier av dataene dine ofte, og å ta sikkerhetskopier minst én gang per time er en av de beste praksisene. Dette gir deg muligheten til å gjenopprette dataene dine til et tidspunkt som er så nært det opprinnelige tapet som mulig.

En av faktorene som skiller oss fra mange andre aktører, er hvor ofte vi sikkerhetskopierer data. Det "normale" er ofte en sikkerhetskopi per døgn, eller ikke i det hele tatt (dvs at du må betale ekstra for sikkerhetskopier).

Det er viktig å vurdere hvor ofte dataene endres, og hvor kritisk de er for virksomheten. For kritiske data eller data som endres ofte, kan det være nødvendig å ta sikkerhetskopier enda oftere enn en gang per time.

Det er også viktig å ha en automatisert prosess for sikkerhetskopiering, slik at sikkerhetskopiene tas på et fast tidspunkt uten at det krever manuelt arbeid.

Det er også viktig å teste gjenopprettingen av sikkerhetskopiene regelmessig, dette kan gjøres ved å simulere et datatap og sjekke om det er mulig å gjenopprette dataene fra sikkerhetskopien.

Det er svært viktig å kryptere dataene dine og å passordbeskytte alle sikkerhetskopier for å hindre uautorisert tilgang til dine data.

Sammendrag: å ta sikkerhetskopier minst én gang per time er en av de beste praksisene for å beskytte dataene dine mot tap eller skade. Det er viktig å ha en automatisert prosess for sikkerhetskopiering, teste gjenopprettingen regelmessig, kryptere dataene og ha en plan for hva som skal gjøres ved et datatap. Dette anser vi påkrevd for alle våre kunder, men anbefaler også at du implementerer lignende prosedyrer for dine personlige data. Kontakt oss gjerne dersom du trenger hjelp til dette.

Se også status.mandarindesign.no for en oversikt over våre hovedtjenester.