Bør jeg velge POP eller IMAP for å lese e-post?

Hvis du noen gang har satt opp en e-postkonto har du mest sannsynlig også hørt uttrykkene POP og IMAP, men hva betyr de egentlig?

POP (Post Office Protocol) og IMAP (Internet Message Access Protocol) er to forskjellige måter å lese e-post på. Når du setter opp e-posten din i Outlook, Thunderbird, Apple Mail eller lignende, velger du mest sannsynlig en av disse protokollene.

Hvordan fungerer POP?

1) E-postklienten din (f.eks Outlook) kobler til serveren hvor e-posten din befinner seg.

2) Klienten (ved hjelp av POP-protokollen) laster ned e-posten fra serveren til din datamaskin.

3) E-posten slettes så fra serveren.

4) Ferdig.

Hva betyr dette for meg?

Hvis du kun leser e-posten din fra 1 enhet kan POP være gunstig, men nå som alle har minst en datamaskin de leser e-post på, samt en smarttelefon hvor de sikkert også ønsker å lese mail, er POP ofte et dårlig valg.

Grunnen til dette er at hvis du f.eks svarer på en e-post via telefonen din, og så vil lese hva du skrev via datamaskinen din senere, er ikke dette mulig. Det skyldes at POP ikke synkroniserer e-posten din tilbake til serveren når du gjør endringer.

Med andre ord, leser du e-post via POP på telefonen din, vil e-posten først lastes ned og så slettes fra serveren. Når du skriver et svar, oppretter en mappe eller utfører andre handlinger, forteller ikke POP dette til e-postserveren. Det betyr at når du senere leser e-posten fra en annen enhet, er det ikke mulig for denne å vite hvilke handlinger du foretok deg på telefonen din. Dermed vil du oppleve at enhetene dine ikke er strukturert, og det vil fort bli vanskelig å holde oversikt over hvem du har svart og hva du har lest.

Hvordan fungerer IMAP?

1) E-postklienten din kobler til serveren hvor e-posten din befinner seg.

2) Klienten (IMAP-protokollen) henter ut kopier av e-postmeldinger for midlertidig lagring på datamaskinen din.

3)E-post slettes ikke fra serveren (så sant du ikke velger å slette noe, så klart).

4) Når du f.eks svarer på en e-post via Outlook, synkroniseres dette med serveren, slik at svaret ditt befinner seg der også.

5) Ferdig.

Hva betyr dette for meg?

IMAP er nesten alltid det beste valget, da det har den fordel at alt du gjør synkroniseres med e-postsserveren.

I motsetning til POP betyr dette at når du skriver en svar, oppretter en mappe eller gjør andre handlinger på f.eks telefonen din, synkroniseres disse mot serveren med en gang. Når du senere leser e-posten din fra en annen enhet, f.eks en PC hjemme, vil den koble til serveren, sjekke hvilke endringer som er gjort, og reflektere disse i e-postklienten din.

Oppsummering

  • Velg POP hvis du kun leser e-post fra 1 enhet.
  • Velg IMAP hvis du bruker flere enheter for å lese e-post.

Er du i tvil, velg IMAP. IMAP er den mest moderne og fleksible protokollen.