Organiser oppgavene dine med Todo.txt: En enkel og fleksibel løsning

Todo.txt er en enkel tekstbasert oppgavebehandlingsløsning som gir deg 100% kontroll over egen data. Det lar deg administrere oppgaver og gjøremål på en enkel måte, med en tekstfil som inneholder en liste over oppgaver.

I tillegg til å være enkel, gir Todo.txt deg også fleksibiliteten til å legge til kontekster, prosjekter, repeterende datoer og mer.

Kontekster og prosjekter

Todo.txt lar deg organisere oppgaver ved å legge til kontekster og prosjekter. Kontekster lar deg gruppere oppgaver etter deres sammenheng, for eksempel @telefon, @e-post og @hjemme. Prosjekter lar deg gruppere oppgaver etter deres formål, for eksempel +prosjektnavn.

Repeterende datoer

Todo.txt lar deg legge til repeterende datoer for oppgaver som skal gjentas regelmessig. Dette gjør det enkelt å holde oversikt over vedlikeholdsoppgaver, møter og andre faste oppgaver.

Sleek: Et godt alternativ for å administere Todo.txt

Sleek er et program som lar deg administrere Todo.txt-filen din. Det gir deg en enkel måte å redigere, organisere og spore oppgaver på, uten å forlate tekstfilformatet. Sleek støtter kontekster, prosjekter, repeterende datoer og mer, og gir deg en oversikt over oppgavene dine på en enkel og effektiv måte.

Hovedpoenget back Todo.txt er at du ikke er avhengig av en tredjepart. Se f.eks for deg Todoist eller et annet proprietær program hvor hele din digitale agenda ligger i hendene til et selskap du ikke rår over. Todo.txt sørger for at du slipper å bekymre deg for om at selskapet skulle forsvinne, eller evt. migreringsproblemer til et annet system skulle du velge å bytte løsning i fremtiden.