Hva er fluktfrekvens og hvordan kan du redusere den på nettsiden din

Fluktfrekvens er et viktig mål når det gjelder å forstå hvordan besøkende oppfører seg på en nettside. Det refererer til prosentandelen av besøkende som forlater en nettside før de har fullført en ønsket handling, som å kjøpe et produkt eller fylle ut en kontaktskjema.

Høy fluktfrekvens kan bety flere ting for en nettside. Det kan indikere at nettsiden ikke er brukervennlig nok, at innholdet ikke er relevant for besøkende, eller at det ikke er noen tydelig oppfordring til å fullføre en handling.

For å redusere fluktfrekvensen, kan nettsideeiere gjøre flere ting. For det første kan de sørge for at nettsiden er lett å navigere, med tydelige menyer og en logisk struktur. De kan også sørge for at innholdet er relevant og nyttig for målgruppen deres, og at det er lett å finne det man leter etter.

Det er også viktig å ha klare oppfordringer til handling på nettsiden, som kjøp-knapper eller kontaktskjemaer som er lett tilgjengelige. Det kan også være lurt å teste ulike design og layout for å se hva som fungerer best for å holde besøkende på nettsiden.

Så i korthet, fluktfrekvens er et viktig mål for å forstå hvordan besøkende oppfører seg på nettsiden, og for å forbedre nettsidens ytelse. Ved å fokusere på å gjøre nettsiden mer brukervennlig, relevant og tydelig i oppfordringer til handling, kan nettsideeiere hjelpe til å redusere fluktfrekvensen og øke sjansene for at besøkende fullfører en ønsket handling.