Folkets Hus Stavanger - Kalender og booking

Scenario 1: Ingen repetisjon

Med andre ord, hvis en event kun foregår 1 gang, og varer mindre enn 1 dag, så lar duRepeat stå som None. Da legger du inn dato og varighet, og ferdig med det.

Scenario 2: Events som kun foregår 1 gang, men strekker seg over flere dager

Hvis eventen holdes på samme klokkeslett hver dag, anbefaler vi atRepeat settes til Select dates, som lar deg plukke de datoene eventen strekker seg over. Merk at når du gjør det på denne måten, vil eventen bli satt opp på samme klokkeslett på hver av dagene som blir valgt.

Scenario 3: Events som kun foregår 1 gang, men over flere dager, og der dere er avhengige av å kunne sette eventen opp på forskjellige tidspunkt på de ulike dagene

I så tilfelle anbefaler vi atRepeat settes til None, og trykker Add Rule for hver dag som trengs. Så hvis eventen f.eks går på man, tirs og ons men på forskjellige klokkeslett setter du opp en ny regel for hver dag.

Merk at hvis eventen har samme klokkeslett på f.eks man og ons, kan du kombinere forskjellig type regler. I så tilfelle anbefaler vi at det opprettes en regel hvorRepeat står som Select Dates og at mandag og onsdag plasseres der fordi de har samme tidspunkt, og at en ny regel med Repeat None opprettes for tirsdag, siden den har et eget tidspunkt.

Scenario 4: Repeterende events som alltid er like, f.eks et årlig styremøte

Da setter duRepeat til Yearly, og velger dato og tidspunkt. 1-tallet betyr en gang hvert år. Skrives 2 her, blir det annenhvert år.

Hvis en event skal repteres f.eks 4 ganger per måned, settesRepeat til Monthly dagene det gjelder velges, f.eks 3, 10, 17 og 24.

Samme prinsippet gjelder for ukentlige repeterende, hvorRepeat settes Weekly og dagene så velges.

Husk at for alle regeltyper må det velges en startdato som forteller systemet fra hvilken dato regelen skal tre i kraft.

Scenario 5: Events som skal repeteres en stund, men så avsluttes automatisk

Det fungerer på samme måten som beskrevet i scenario 4, men istedenfor å setteEnd til Never, settes den til enten en sluttdato, eller at repetisjonen skal avsluttes etter et visst antall ganger.

Scenario 6: Eksludering dager fra repeterende events

Hvis du f.eks har satt opp en event som repeteres 4 ganger per måned, men du finner ut at f.eks i juli må 1 eller flere av dagene eksluderes, gjør du det ved først å legge til en ny regel, og velgeExclude istedenfor Include. Da får du opp en kalender, og her er det bare å klikke på dagene som skal eksluderes, og de vil bli fjernet fra repetisjonen.

Hvis dere har flere spørsmål rundt hvordan denne modulen fungerer, er det bare å ta kontakt.