Sosiale medier.

Avhengig av din bransje, forventer kunder enten en mindre eller større tilstedeværelse på sosiale plattformer.

Vi hjelper med følgende.

Oppsett av sider

Vi kan sette opp ulike typer sider, på bl.a Facebook, Twitter, LinkedIn, og Google+.

Design av innhold

Vi bistår med design av bilder som fenger.

Utvikling av Facebook-apps

Kontakt oss for spesielle behov.

Reklamekampenjer på Facebook (og i Google AdWords)

Vi bistår med oppsett og drift.