Ikke ansett oss hvis...

  1. Du ikke er villig til å ta en skikkelig gjennomgang på hva du trenger, og hva du ønsker å oppnå.
  2. Du heller vil ha en ferdigpakke som ikke planlegges, designes, og kodes fra bunn av. Her finnes ingen ferdigmaler, dvs at alt må designes og kodes fra bunn av. Vi elsker dette, men det betyr ikke at Mandarin Design passer for alle.
  3. Du ikke respekterer din egen eller vår tid. Vi er opptatt av å holde tidsfrister så godt det lar seg gjøre, og forventer dette både av oss selv og våre kunder.

Jeg forstår