Progressiv forbedring

av Stian Karlsen

Bilde av forfatter
Progressiv forbedring

Et av spørsmålene kunder ofte stiller er "hvorfor ser ikke nettsiden min identisk ut i alle nettlesere? Svaret er enkelt: ikke alle nettlesere har samme evne til å presentere innhold.

En nettleser er programmet du bruker for å vise nettsider. Populære inkluderer, men er ikke begrenset til, Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Opera og Safari. Du bruker en f.eks en nettleser når du leser denne bloggen.

Vi kan ikke legge skjul på at den mest utdaterte og dårligste nettleseren er Internet Explorer, laget av Microsoft. Spesielt dersom du bruker en eldre versjon.

Alle nettsider er programmert med forskjellige programmeringsspråk. Nettlesere behandler denne koden, og basert på hvilke instrukser den gir, presenterer nettleseren nettsiden slik den tolker koden. Ikke alle nettlesere tolker den samme koden likt, derav varierende resultat.

Se for deg følgende.

Dere har vært i kundemøte med oss, hvor vi har presentert et design (i nettleseren Chrome). Designet inneholder en rekke elementer med runde hjørner og skygger (se bilde nedenfor). Når dere senere besøker nettsiden på egen maskin, er plutselig hjørnene blitt firkantede, og skyggen forsvunnet.

Hvorfor er det slik?

Hvis vi tar utgangspunkt i bildet over, som viser et utkast av en nettside i to ulike nettlesere, skyldes forskjellen enkelt og greit at Chrome sist ble oppdatert (i skrivende stund) den 31. desember 2013, mens Internet Explorer 8 siste oppdatering daterer helt tilbake til 04. mars 2009. Med andre ord, Internet Explorer 8 har i skrivende stund ikke blitt oppdatert på over 4 år. På grunn av dette evner ikke Internet Explorer 8 samme funksjonalitet som Chrome.

Dette er et helt vanlig fenomen innen webdesign, og heter "progressive enhancement" (progressiv forbedring). Kort forklart går det ut på å nyttegjøre seg av moderne teknologier hvor mulig (f.eks runde hjørner), og falle tilbake på alternative (firkantede hjørner), men 100% fungerende metoder hvor nødvendig. Jamfør bildet ovenfor.

Gjør det noe at hjørnene ikke er runde?

Nei, det gjør ingenting. Brukeren får tilgang til akkurat det samme innholdet, funksjonene og øvrige verdier nettsiden er ment å yte.

Kan vi gjøre hjørnene runde i gamle nettlesere?

Ja, det kan vi, hvis du vil.

Vi presiserer "hvis du vil" fordi det er tidkrevende og kostbart å implementere disse tingene i gamle nettlesere. Har dere plass i budsjettet, og føler at det er viktig, kan vi om ikke etterligne alt, etterligne mange av designelementene som er så lett tilgjengelig i moderne nettlesere.

Vi anbefaler det imidlertid ikke.

1) Igjen, det vil ta mer tid, dermed koste mer.

2) Det fører ofte til at nettsiden blir mer krevende for nettleseren å håndtere, noe som igjen betyr en mulig tregere opplevelse for sluttbrukeren. En side som laster sakte vil også nedprioriteres av søkemotorer som Google og Bing.

Men vil ikke sluttbrukere forvente de samme effektene som i moderne nettlesere?

Det tviler vi sterkt på. Dersom noen i utgangspunktet bruker en nettleser som er mange år gammel, er de neppe klar over at det finnes et mer moderne alternativ i utgangspunktet.

Spørsmål?

Dersom noen har ytterligere spørsmål kan de legges i kommentarene under denne artikkelen, eller stilles oss direkte.